Směrnice

Směrnice jsou pokyny nebo pravidla, která určují jak postupovat v určité situaci.

nařízení, direktiva, instrukce

Relevantní k směrnice