Směřovat

Směřovat znamená jít nebo se ubírat určitým směrem; cíleně se soustředit na něco, snažit se dosáhnout cíle.

mířit (k cíli), orientovat se, zaměřit se <na co>

Relevantní k směřovat