Směřovat

Směřovat znamená usilovat o cíl, za kterým se snažíme směřovat. Znamená to zaměřit se na dosahování něčeho.

mířit (k cíli), orientovat se, zaměřit se <na co>

Relevantní k směřovat