Smysl

Smysl je pojem označující schopnost vnímat, chápat a uvědomovat si věci. Může být také chápán jako souhrn všech smyslových vjemů, které z nás dělají osoby.

význam, obsah (myšlenkový), pochopení, porozumění, cit, vědomí, rozum

Relevantní k smysl