=snažit se (o úspěch)

Relevantní k =snažit se (o úspěch)