Snažit se <oč>

Pokusit se o něco ve snaze dosáhnout cíle nebo úspěchu.

Relevantní k snažit se <oč>