Snění

Snění je fantazijní akt představivosti, kde se myšlenky, pocity a obrazy projevují ve formě obrazů, slov a symbolů.

Relevantní k snění