Soustřeďovat (pozornost)

Soustředit se na něco: soustředit pozornost, myšlenky, úsilí, energii a čas na jednu věc.

Relevantní k soustřeďovat (pozornost)