Spálit (docela)

Zničit nebo zahodit násilím, ohněm nebo elektrickým proudem.

Relevantní k spálit (docela)