Spát

Spát znamená být v odpočinku, být ve stavu, kdy jsou vypnuté všechny smysly a člověk se nezabývá okolními podněty.

ležet, dřímat, klímat, pospávat, chrnět, chrápat, bdít, být mrtev, být v hrobě, žít

Relevantní k spát