Spekulovat

Spekulovat znamená přemýšlet o možných výsledcích, usuzovat z nejasných informací a domýšlet scénáře.

hrát (na burze), uvažovat <nad čím>, přemýšlet, hloubat, počítat <s čím>

Relevantní k spekulovat