Spontánnost

Spontánnost znamená schopnost činit nezáměrné, impulzivní a neplánované akce.

samovolnost, živelnost, neuvědomělost, záměrný

Relevantní k spontánnost