šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

biflovat, dřít, šrotit, drtit

Relevantní k šprtat