šprtat

Šprtat je český slangový výraz pro nadměrnou studijní aktivitu nebo vynalézavé řešení problémů.

biflovat, dřít, šrotit, drtit

Relevantní k šprtat