šramocení

Šramocení je zvukový efekt, který je způsoben rychlým pohybem předmětů nebo lidí.

Relevantní k šramocení