Sráznost

Sráznost je schopnost rychle a jasně se vyjadřovat, konat či reagovat. Je to schopnost jednat s razancí a bez okolků.

strmost, příkrost, prudkost, rychlost

Relevantní k sráznost