Sráznost

Sráznost je schopnost se kontrolovat, být odolný vůči vnějším okolnostem, důsledný a odhodlaný v jednání.

strmost, příkrost, prudkost, rychlost

Relevantní k sráznost