Srdečnost

Srdecnost je projev otevřenosti a upřímnosti, projevovaný láskou a radostí, kterým se vyjadřuje přátelský vztah.

upřímnost, přátelskost

Relevantní k srdečnost