Srdečnost

Vřelost, otevřenost a hluboká láska k druhým; vyjadřující se prostřednictvím pozornosti, přátelství a úcty.

upřímnost, přátelskost

Relevantní k srdečnost