Stálost

Stálost je trvalost, která spočívá v tom, že něco je pevné, trvalé a nedotknutelné.

trvalost, neměnnost, pravidelnost, ustálenost, stabilita, pevnost, vytrvalost

Relevantní k stálost