Starat se

Starat se znamená pečovat, dbát o někoho či něco, zajistit bezpečí a pořádek.

pečovat (o dítě), hledět si <čeho>, dbát <o co>, mít na starosti, obstarávat (knihy), opatřovat <co>, shánět, zajišťovat, zajímat se (o své okolí), všímat si, mít starost, bát se, strachovat se

Relevantní k starat se