Stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

článek (novinový), pojednání, oddíl

Relevantní k stát