Stíhat

Stíhat znamená usilovat o dosažení něčeho nebo zastavení něčeho, být v přímém závodě času nebo prostoru.

postihovat <koho>, zakročovat <proti komu> (úředně), pronásledovat, chytat, honit, zvládat <co> (časově)

Relevantní k stíhat