Stísněnost

Stísněnost je pocit uzavřenosti, omezení a mnohdy i tísně, které se může vyskytnout v různých oblastech života.

sklíčenost, skleslost, uvolněnost

Relevantní k stísněnost