Strádat

Strádat znamená trpět fyzickou či psychickou bolest, utrpení nebo nedostatek.

trpět (hladem), žít bídně

Relevantní k strádat