Střízlivost

Střízlivost je schopnost být soudný, vyvážený a ovládat své chování, zejména když se užívá alkohol.

věcnost, prostota, abstinence, opilství

Relevantní k střízlivost