Strmost

Strmost je přísnost, tvrdost, příkré stoupání nebo klesání.

příkrost, sráznost

Relevantní k strmost