Strmost

Strmost je stupeň odklonu od roviny, jedná se o míru náklonu nebo sklonu.

příkrost, sráznost

Relevantní k strmost