Studeno

Studeno znamená chladné, nízké teploty; ne teple a ne horké.

Relevantní k studeno