Studenost

Studenost je stav nebo chování, které se projevuje chladností, necitlivostí a odtažitostí.

chladnost, lhostejnost, nevlídnost, bezcitnost, vřelost

Relevantní k studenost