Stupeň

Stupeň je úroveň, na kterou je něco měřeno nebo hodnoceno; může to být úroveň schopností, znalostí, pokroku apod.

etapa, fáze, stadium, míra, úroveň, dílec (na teploměru), schod, stupátko

Relevantní k stupeň