štvát se

Štvát se znamená projevovat silnou negativní emoci, jako je hněv nebo zloba.

honit se, namáhat se, dřít se, pachtit se

Relevantní k štvát se