štvát se

Štvát se znamená být zuřivým nebo hněvivým kvůli něčemu, co se stalo.

honit se, namáhat se, dřít se, pachtit se

Relevantní k štvát se