Sužovat se

Sužovat se znamená trpět útrapami, prožívat těžké chvíle, trpět neustálým stresem či ublížením.

soužit se <čím>, trápit se, trýznit se

Relevantní k sužovat se