Svatý

posvátný, ctnostný, mravný, dokonalý, vznešený, ušlechtilý, úplný, naprostý, světec

Relevantní k svatý