Sveřepost

Sveřepost je odhodlání vytrvat v určitém názoru či postoji, navzdory překážkám a nátlaku okolí.

krutost, urputnost, surovost

Relevantní k sveřepost