Tahat

Tahat znamená fyzicky přemísťovat objekty, ťáhnout je nebo vytahovat je.

vléci (dříví), vláčet, napínat, přitahovat (lano), vytahovat (peněženku), vyndávat, vyjímat

Relevantní k tahat