Těkat

Rozumět těkat znamená pohybovat se rychle, běžet nebo utíkat z místa na místo.

toulat se, potulovat se, bloudit, přelétat, přebíhat

Relevantní k těkat