Těkavost

Těkavost je vlastnost látek, která se projevuje jako schopnost vytvářet páru a snadno se odpařovat.

neklid, nestálost, přelétavost, nepokojnost, vrtkavost, neposednost, potulnost, toulavost, prchavost, roztržitost, nervozita, soustředěnost, koncentrace

Relevantní k těkavost