Těkavost

Těkavost je schopnost látek vytvářet páry a odpařovat se do atmosféry.

neklid, nestálost, přelétavost, nepokojnost, vrtkavost, neposednost, potulnost, toulavost, prchavost, roztržitost, nervozita, soustředěnost, koncentrace

Relevantní k těkavost