Tendence

Tendence je sklon k určitému chování nebo vývoji; je to předpokládaný směr nebo směr konání.

snaha, sklon, zaměření, směr, směřování, trend

Relevantní k tendence