Tendence

Tendence je směřování nebo náklonnost k něčemu; tendence k něčemu znamená orientaci směrem k tomu.

snaha, sklon, zaměření, směr, směřování, trend

Relevantní k tendence