Tepání

Tepání je technika kování, ve které se používá kladivo a hřebík, aby se tvarovaly kovové části do požadovaného tvaru.

bití, bušení, tlukot, mlácení, pulsování, kárání, kritizování, pranýřování

Relevantní k tepání