Tepání

Tepání je technika zpracování kovů, která se používá k vytváření přesných a dokonale hladkých součástí.

bití, bušení, tlukot, mlácení, pulsování, kárání, kritizování, pranýřování

Relevantní k tepání