Teplo

Teplo je fyzikální veličina, která popisuje množství energie. Je to energie, která se přenáší mezi dvěma objekty s různými teplotami.

horko, chladno, láska, srdečnost

Relevantní k teplo