Těšit

Těšit se znamená prožívat příjemné emoce před očekávanou událostí nebo situací.

poskytovat útěchu, utěšovat, potěšovat

Relevantní k těšit