Tíže

Tíže je fyzikální veličina, která vyjadřuje sílu působící na těleso, vyvolanou gravitací.

tíha, váha, tlak, těžkost

Relevantní k tíže