Tlouci se

Tlouci se znamená provádět násilné pohyby, například při boji nebo při řešení konfliktu.

bít se, prát se, rvát se, nehodit se (k sobě), házet sebou, trmácet se, plahočit se

Relevantní k tlouci se