Tloušťka

Tloušťka je fyzikální veličina, která označuje hloubku nebo výšku něčeho. Může se týkat něčeho fyzického, jako je tloušťka materiálu, nebo abstraktního, jako je tloušťka atmosféry.

síla, bytelnost, otylost, tělnatost, vypasenost

Relevantní k tloušťka