Tlumit

Tlumit znamená omezovat nebo potlačovat různé zvuky, vibrace nebo signály.

zeslabovat, přemáhat, utajovat, dusit, potlačovat (city), zmírňovat, mírnit

Relevantní k tlumit